Доступ до публічної інформації

Надання публічної інформації відділом освіти Гайсинської райдержадміністраціїВінницької області здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно із законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

    Запит на інформацію до відділу освіти Гайсинської райдержадміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

· особисто (з наданням консультації): кабінети 110, 112;

· поштою на адресу: 23700, м. Гайсин, вул. 1 Травня, 40, відділ освіти Гайсинської районної державної адміністрації (на конверті вказувати "Публічна інформація");

· факсом - (04334) 2-24-21, 2-15-40;

· телефоном - (04334) 2-24-21, 2-15-40;

· електронною поштою –  E-maіl: gsosvita@ukrpost.ua

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб).doc

Форма письмового запиту на інформацію (для об'єднання громадян).doc

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб).doc

Форма електронного запиту на інформацію.doc